Startpagina  
             
 
 

 

     

Welkom bij het oudercomité

Wat en wie?

Het oudercomité van onze school bestaat uit enthousiaste ouders van schoolgaande kinderen op onze school, die proberen de school extra impulsen te geven. Daarvoor komt het oudercomité op geregelde tijdstippen bij elkaar, tezamen met de directie en enkele leerkrachten. Op zulke bijeenkomsten worden dan de voorziene activiteiten onder de loep genomen en afspraken gemaakt om deze vlot te laten verlopen. Tevens proberen we daar de nodige input te geven op dingen die zich voordoen in de school.

Waarom?

Vanuit de overtuiging dat onderwijs niet alleen een zaak is van de school achten wij het nodig om de school hiervoor de nodige steun te bezorgen, om dit onderwijs ten volle te laten slagen. Ook is het onze overtuiging dat zowel het klassikale als de activiteiten die na schooltijd plaatsvinden een waardige plaats verdienen in het leven van een scholier